TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

TUYỂN DU HỌC NGHỀ TẠI HÀN QUỐC CHUYỂN E7

TUYỂN DU HỌC NGHỀ TẠI HÀN QUỐC CHUYỂN E7

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học nghề chuyển E7 tại Hàn Quốc với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Hàn Quốc vừa học vừa làm

Tuyển sinh đi Hàn Quốc vừa học vừa làm

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Khách sạn

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Khách sạn

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức nghề Khách sạn với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm Nhà hàng

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm Nhà hàng

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức làm Nhà hàng dưỡng với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Đầu bếp

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Đầu bếp

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức nghề đầu bếp với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề điều dưỡng

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề điều dưỡng

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức nghề điều dưỡng với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức làm tình nguyện viên có cơ hội định cư

Tuyển sinh đi Đức làm tình nguyện viên có cơ hội định cư

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm chuyên ngành Điều dưỡng tại Đức với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Úc vừa học vừa làm

Tuyển sinh đi Úc vừa học vừa làm

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Úc với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Hàn Quốc vừa học vừa làm chuyên ngành Sư phạm

Tuyển sinh đi Hàn Quốc vừa học vừa làm chuyên ngành Sư phạm

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Hàn Quốc với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Canada vừa học vừa làm chuyên ngành Sư phạm

Tuyển sinh đi Canada vừa học vừa làm chuyên ngành Sư phạm

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại CANADA với các nội dung sau:
Du học điều dưỡng Nhật Bản miễn phí 100%

Du học điều dưỡng Nhật Bản miễn phí 100%

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chươg trình du học vừa học vừa làm tại Nhật Bản với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Canada vừa học vừa làm

Tuyển sinh đi Canada vừa học vừa làm

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Canada với các nội dung sau:
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien