TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

Pháp  »  Lớp tiếng  » 

Học tiếng Pháp online

Học tiếng Pháp online

Học tiếng Pháp online - ĐT tư vấn miễn phí 0936890955
Từ vựng tiếng Pháp gia đình

Từ vựng tiếng Pháp gia đình

Từ vựng là cơ sở của ngôn ngữ. Nếu không có vốn từ vựng không thể học một ngôn ngữ. Từ vựng để ghi nhớ phải được sửa đổi nhiều lần trong khoảng thời gian thường xuyên. Bằng cách kết hợp các từ với ghi nhớ hình ảnh của họ dễ dàng hơn.
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien