TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Tuyển kỹ sư gia công cơ khí

Tuyển kỹ sư gia công cơ khí

Tuyển kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản TL 20 man/tháng
TUYỂN GẤP KỸ SƯ VẬN HÀNH ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

TUYỂN GẤP KỸ SƯ VẬN HÀNH ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Tuyển kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản TL 20 man/tháng
TUYỂN GẤP KỸ SƯ THIẾT KẾ KHUÔN KIM LOẠI DÙNG CHO MÁY ÉP

TUYỂN GẤP KỸ SƯ THIẾT KẾ KHUÔN KIM LOẠI DÙNG CHO MÁY ÉP

Tuyển kỹ sư cơ khí đi làm việc tại Nhật Bản TL 17,2 man/tháng
TUYỂN GẤP KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI SÂN GOLF

TUYỂN GẤP KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI SÂN GOLF

Tuyển kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản TL 19-22 man/tháng
TUYỂN GẤP KỸ SƯ XÂY DỰNG, không yêu cầu tiếng, đào tạo sau trúng tuyển!

TUYỂN GẤP KỸ SƯ XÂY DỰNG, không yêu cầu tiếng, đào tạo sau trúng tuyển!

Tuyển kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản TL 18 man/tháng
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien