TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Khách sạn

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Khách sạn

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức nghề Khách sạn với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm Nhà hàng

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm Nhà hàng

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức làm Nhà hàng dưỡng với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Đầu bếp

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề Đầu bếp

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức nghề đầu bếp với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề điều dưỡng

Tuyển sinh đi Đức vừa học vừa làm nghề điều dưỡng

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm tại Đức nghề điều dưỡng với các nội dung sau:
Tuyển sinh đi Đức làm tình nguyện viên có cơ hội định cư

Tuyển sinh đi Đức làm tình nguyện viên có cơ hội định cư

Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế trân trọng gửi đến Phụ huynh và Học viên chương trình du học vừa học vừa làm chuyên ngành Điều dưỡng tại Đức với các nội dung sau:
Tuyển sinh du học

Tuyển sinh du học

Liên hệ : 0985490371
Xin visa du học Đức

Xin visa du học Đức

XIn visa du học Đức - ĐT tư vấn miễn phí 0936890955
Tuyển du học Đức vừa học vừa làm, học bổng toàn phần 504tr - 765tr

Tuyển du học Đức vừa học vừa làm, học bổng toàn phần 504tr - 765tr

Du học Đức vừa học vừa làm học bổng toàn phần 100% 504 tr - 765tr: miễn phí học phí, trợ cấp ăn, ở học trong 3 năm và được đi làm thêm
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien