TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

HR-Link cần tuyển TRƯỞNG PHÒNG HCNS và PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT cho CTY Nhật Bản

HR-Link cần tuyển TRƯỞNG PHÒNG HCNS và PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT cho CTY Nhật Bản

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu lương USD 500 - 1000 G
TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LÀM CHO CTY NHẬT

TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LÀM CHO CTY NHẬT

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu lương USD 400 - 500 G
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien