TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Cuộc thi khởi nghiệp nghề nhân sự

Cuộc thi khởi nghiệp nghề nhân sự

Thông tin chi tiết và liên hệ du học: 0985490371
Học đại học có thực sự cần thiết

Học đại học có thực sự cần thiết

Học đại học có thực sự cần thiết? Hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm hợp tác giáo dục quốc tế IECD về vấn đề này nhé!
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien